* * * * * 

UŽ je tam a nema to chybu!!!

Michal J.