OK BRZDA neboli válcová zkušebna výkonu motoru s předním nebo zadním náhonem. Pomocí naší OK BRZDY zjistíte skutečný výkon vašeho vozu.

 

Měřením na naší válcové zkušebně zjistíme skutečné hodnoty výkonu, kroutícího momentu a průběh křivky těchto hodno v celém pásmu. Součástí každého protokolu měření je grafický výstup hodnot.

Měření výkonu vozidla není možné v těchto situacích:

  • nedostatek paliva – vozidla na měření přijímáme minimálně s půlkou nádřže
  • špatný technický stav vozidla
  • nedostatečná dezén pneumatik
  • vozidla s aumotatickou převodovkou s podřazováním při vyšších rychlostech
  • odmítnutím diagnostiky vozu před provedením testu

 

Měření výkonu vozidla je možné pouze na naší centrále v Jindřichově Hradci. Ostatní pobočky a mobilní technici nejsou vybaveni válcovou zkušebnou.

V rámci mobilního chiptuningu není technicky možné měřiti výkon přímo u zákazníka.

Měření výkonu motoru na válcové zkušebně: 2550 Kč / 105 €

Měření na válcové zkušebně je možné pouze na centrále v Jindřichově Hradci. Ostatní pobočky a mobilní technici nejsou válcovou zkušebnou vybaveni.