DEAKTIVACE EGR VENTILU

Softwarovou úpravou docílíme vypnutí EGR ventilu – součástí ceny není případná mechanická část nutná k bezproblémovému fungování. Tyto úpravy ale našim zákazníkům nedoporučujeme provádět jelikož vůz se po té stává nezpůsobilým k provozu na pozemních komunikacích a tudíž neprojde technickou prohlídkou.


NEZÁVAZNĚ OBJEDNAT

 

CO JE TO EGR VENTIL

Technologie EGR (anglicky: Exhaust Gas Recirculation, česky: recirkulace spalin) je jedna ze dvou technologií, které umožňují snížit emise výfukových plynů vznětových motorů na úroveň norem Euro IV a vyšší. Principem je, že část výfukových plynů prochází výměníkem tepla (chladičem, tzv. vnější recirkulace) a je nasávána zpět do motoru, kde se znovu účastní procesu spalování. Tímto se omezuje vznik dalšího NOX – v nasávaném vzduchu je menší podíl kyslíku, výsledkem jsou nižší teploty v průběhu spalování a tím i nižší produkce oxidů dusíku, vznikajících především za vysokých teplot. Zpětného nasátí spalin do válce lze dosáhnout i vhodným časováním rozvodu (tento proces je nazýván vnitřní recirkulací), vlivem absence schlazení spalin je ale účinek logicky nižší.

zdroj: www.wikipedia.org

CO MI PŘINESE DEAKTIVACE EGR VENTILU

Deaktivace EGR ventilu pomocí softwarové úpravy řídící jednotky přinese především odstranění problému s nefunkčním ventilem. Druhořadou výhodou je zvýšení výkonu motoru, úspoře PHM a podobně.

NEZÁVAZNĚ OBJEDNAT

  Zákazník:

  account_circle


  account_box


  email


  phone


  location_city

  Vozidlo:


  directions_car


  event


  message

  Objednávka:

  Souhlas se zpracováním: